Vítejte na stránkách komorního sboru

The Time of Christmas - CD

4/2006, Cantus

Komorní smíšený sbor VOKS (Volné komorní sdružení) Praha jsem slyšel poprvé v červnu 2004 v soutěži o Grand prix 32. ročníku mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc a přiznám se, že se tento sympatický, s orpavdovou chutí a neobvyklým zaujetím zpívající mladý kolektiv zařadil v mém hodnocení okamžitě k favoritům. Získat historicky prvou Velkou cenu tohoto festivalu se mu tehdy ještě nepodařilo, ale svým vysoupením dal VOKS přesvědčivě najevo, že se u nás zrodil nový, mimořádně kvalitní ansámbl.

Prubířským kamenem, který téměř vždy neomylně odhalí interpretační nedostatky pěveckého sboru, je nahrávka. Při vytváření její koncepce nebývá obvykle příliš úspěšný výběr notoricky známých skladeb, jejichž provedení nutí k srovnání se zažitými, umělecky zdařilými interpretačními vzory. Vhodnější je proto hledat nové zajímavé tituly, které poskytují svobodnější prostor k vlastnímu interpretačnímu názoru, což se VOKSu výborně podařilo.

Ke své první, oficiální nahrávce se odhodlal až po pětiletém společném muzicírování a dramaturgicky ji i vzhledem k plánovanému předvánočnímu edičnímu termínu zaměřil na méně známé, nebo u nás zcela neznámé evropské a jihoamerické vánoční kledy. Najdeme zde v prvé řadě cyklus sedmi evropských koled pro soprán, baryton, kytaru, bicí nástroje a smíšený sbor od Antonína Tučapského (n. 1928) The Time of Christmas. Ve srovnání s jeho známými, klasickými úpravami vánočních koled, vydanými u nás před několika lety, zde objevíme zcela jiného, modernějšího Tučapského, přestože tento cyklus vznikl již v prvních letech jeho anglické emigrace. Např. česká koleda (s anglickým textem) Let us go to Behlehem kombinuje vtipně dvě naše nejznámější vánoční koledy Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. V dalším programu nás mile překvapí např. polská koleda v úpravě jednoho z nejvýraznějších soudobých polských autorů Andrzeje Koszewského (n. 1922) Chrystus Pan sie narodzil, úrava moravské koledy Vy, pastýřové, stávěte a skladba Tři králové (na motiv francouzské koledy) z pera dómského kapelníka katedrály sv. Víta a profesora pražské konzervatoře Otty Alberta Tichého (1890 - 1973) nebo německá lidová koleda Maria durch ein Dornwald ging. Chybět nemůže samozřejmě ani známá rakouská vánoční píseň Franze Xavera Grubera (1787 - 1863) Tichá noc. Program nahrávky uzavírá výrazově kontrastní cyklus osmi vánočních koled ze Španělska, Venezuely a Peru.

Pokud jde o interpretační úroveň nahrávky, nezůstal sbor nic dlužen své pověsti. Jde o neobyčejně zdařilý snímek, který má potřebnou admosféru a který obráží i při koncentraci na technickou dokonalost přirozený, upřímný výraz a radost ze zpěvu. Neúprosná technika a přísné ucho odhalí sice drobná intonační zaváhání, nebo některé nejednotnosti v mužských hlasových sekcích, to jsou však oblasti interpretace, v nichž se s dokonalostí zvláště v komorních sborech prakticky nesetkáváme. Celková koncepce jednotlivých skladeb, logické využití dynamiky, promyšlené frázování nebo správná vyváženost vokální a instrumentální složky jsou důkazem dobré odborné připravenosti mladé dirigentky i náročného vedení sboru. Pochválit je třeba samozřejmě i výkony spoluúčinkujících instrumentalistů (i. Masnicové - kytara, M. Mazourové, J Kopřivové a S. Čecha - bicí a C. Klučky - mandolína), kteří výrazně přispěli k úspěšnému vyznění nahrávky.

Máte rádi vánoční koledy? Pak vám doporučuji, abyste si tento premiérový CD VOKSu poslechli. Jistě vás potěší.

Jiří Kolář

zpět