Notice: Undefined index: press_2009-09 in /apache/data/html/voks.sbor/lib.php on line 35

Vítejte na stránkách komorního sboru


Notice: Undefined index: press_2009-09 in /apache/data/html/voks.sbor/lib.php on line 81

9/2009, Cantus

Koncertní sezóna většiny hudebních těles začíná v září. Komorní sbor VOKS Praha ale svou činnost zahájil již o pár dní dříve – barokně laděným koncertem na Kuksu. Na konci srpna, 29. 8. 2009 sbor zazpíval v kostele Nejsvětější Trojice na zámku Kuksu, v místě, ke kterému se málokterý program hodí více než právě program sestavený z barokních skladeb. Koncert se uskutečnil v rámci projektu Theatrum Kuks 2009, který se koná pod záštitou ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha a hejtmana královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Na koncertě, pořadateli nazvaném Zelenka vs. Purcell, zazněla v úvodu skladba pro smíšený sbor a varhany Sub tuum praesidium J. D. Zelenky. Po ní následovaly dvě kratší vokální skladby H. Purcella Hear my Prayer a Remember, not Lord. I následující skladba pro sbor a varhany Music for the Funeral of Queen Mary pocházela z díla anglického barokního autora. Sbor se potom opět vrátil k tvorbě představitele české barokní hudby J. D. Zelenky. Zazněla a capella skladba Caligaverunt oculi mei a v závěru koncertu Requiem in c stejného autora. Na varhany sbor doprovázela Jiřina Dvořáková – Marešová, která se díky časté spolupráci s tělesem stala téměř dvorní varhanicí sboru, Zelenkovo Requiem in c potom zaznělo za doprovodu komorního orchestru. Celý koncert proběhl pod vedením Martiny a Kryštofa Spiritových.

Podruhé v sezóně se VOKS Praha, tentokrát pod vedením Kryštofa Spirita, představil 5. 10. 2009 na koncertě Pocta J. B. Foerstrovi, který se uskutečnil v rámci 13. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v městské části Praha 3 Nekonvenční žižkovský podzim. VOKS přijal pozvání zakladatele, organizátora a dramaturga festivalu MgA. Jiřího Hoška a na koncertě uspořádaném v kostele sv. Rocha představil pestrý program zahrnující hudbu snad všech stylových etap, od renesance až po hudbu 20. století. V úvodu koncertu zazněla barokní skladba pro sbor a varhany Music for the Funeral of Queen Mary H. Purcella, kterou na varhany doprovodila Jiřina Dvořáková – Marešová. Od baroka se sbor přesunul k období romantismu zařazením skladeb Scapulis suis J. B. Foerstera a Meditabor B. A. Wiedermanna. Poté se program opět vrátil k baroku, když zazněla Toccata in A anglického barokního autora H. Purcella v podání Jiřiny Dvořákové – Marešové. Následovala renesanční skladba T. L. de Victoria Ave Maria, kterou vystřídala Salve Regina francouzského neoklasicisty F. Poulenca. V závěru koncertu se sbor přesunul k tvorbě českých hudebních skladatelů. Zazněly dvě části z cyklu Čtyři písně o Marii B. Martinů (Zvěstování, Sen) a dvě skladby A. Dvořáka - Hymnus ad laudes in festo SS. Trinitatis v úpravě pro smíšený sbor a varhany a Biblická píseň op. 99, č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou v téže úpravě.

zpět