Vítejte na stránkách komorního sboru

Sbormistryně VOKSu Martina Spiritová

Martina Spiritová (1977) vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze. Sbormistrovství absolvovala na Pedagogické fakultě UK ve třídě prof. Miroslava Košlera. Během studia spolupracovala s DPS Rolnička Praha, byla členkou komorního smíšeného sboru Pražští Pěvci. Od roku 1997 vedla smíšený sbor při Gymnáziu na Libeňském zámečku v Praze, v roce 2002 zastupovala sbormistra ženského komorního sboru při Deutsche Schule v Praze. Kromě sbormistrovství se věnuje zpěvu, vyučuje a organizuje hudební akce. Je sbormistryní smíšeného sboru Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze (společně se svým manželem Kryštofem Spiritem), komorního smíšeného sboru VOKS a mladého nově vzniklého sboru GJP Voices při Gymnáziu Jana Palacha v Praze. Se svými sbory pravidelně koncertuje, účastní se hudebních festivalů a natáčí. Její sbory se též umístily na předních místech několika sborových soutěžích v Čechách i v zahraničí.

obrázek sbormistryně Martiny Spiritové