Vítejte na stránkách komorního sboru

VOKS Praha jako host na festivalu Canti veris Praga

Komorní pěvecký sbor VOKS Praha vystoupil v sobotu 20. února 2010 jako pomyslná závěrečná třešinka na dortu při koncertě v rámci Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše Canti veris Praga. Festival, jehož organizaci zaštítila společnost Music Travel Agency, se uskutečnil ve dnech 18. – 21. února 2010 v Praze a vystoupila na něm řada pěveckých těles domácích i zahraničních.

Podle zaměření celého festivalu byl sestaven i program sboru VOKS Praha – zazněly výhradně skladby z oblasti soudobé vážné hudby a to jak českých, tak i zahraničních autorů. V úvodu koncertu VOKS zazpíval krátkou, ale o to efektnější skladbu „O nata mecum“ českého autora Jana Nováka, po ní zazněla působivá skladba „Ave Maris Stella“ norského skladatele Tronda Kverna. Následoval výběr z cyklu Antonína Tučapského In honorem vitae – VOKS Praha zazpíval části Ne forte credas, Iam Satis a Eheu, Fugaces. Jako poslední skladba a capella zazněl Otče naš autora Alexandra Vujiće. Zatímco se zpěváci VOKSu přemísťovali na kúr kostela sv. Salvátora, kde celý koncert probíhal, zazněla silně emotivní skladba pro trubku a varhany Modlitba za padlého vojáka českého skladatele Dalibora C. Vačkáře v podaní hostů VOKSu Praha – Jiřího Bachtíka (trubka) a Jiřiny Dvořákové – Marešové (varhany). V závěru koncertu se všichni účinkující spojili a pod vedením sbormistryně Martiny Spiritové, která řídila celý koncert, zazněl slavnostní Žalm 67 žijícího českého autora Otomara Kvěcha. Koncert VOKSu Praha se tak stal opravdu důstojnou tečkou za letošním ročníkem festivalu Canti veris Praga.

Veronika Hoppová, VOKS Praha


… o magnum mysterium…. aneb Adventní koncerty sboru VOKS Praha

Původně komorní smíšený sbor VOKS Praha plánoval řadu tří adventních koncertů …o magnum mysterium…, jeden v Praze a dva mimo hlavní město. Koncert 18. 12. 2009 v rotundě Cyrila a Metoděje v Týnci nad Sázavou byl ale ze strany pořadatele zrušen. Přesto se sboru podařilo navodit předvánoční atmosféru alespoň v Praze (6. 12. 2009 v kostele sv. Václava v areálu PL v Bohnicích) a ve farním kostele ČCE v Krucemburku (20. 12. 2009).

Zazpívat v předvánočním čase v kostele sv. Václava v Bohnicích se stalo pro sbor VOKS Praha nedílnou součástí adventu. Místo zůstává rok co rok stejné, věrní posluchači si také možnost zaposlouchat se do krásných tónů písní (nejen) vánočních nenechají ujít, jediné, co se mění, je program koncertu. Ten letošní zahájil výběr z Liturgie ruského romantického skladatele Sergeje Rachmaninova. VOKS zazpíval sedm částí – Slava Otcu, jedinorodnyj Syně; Priiditě, poklonimsja; Gospodi, spasi – Svjatyj Bože; Iže cheruvimy; Těbě pojem (se sólistou Janem Němečkem); Dostojno jest a Slava Otcu i Mnogoljetstvovanie. Po pravoslavné hudbě dostali prostor hosté VOKSu, Jiří Bachtík (trubka) a Miroslav Navrátil (varhany), v jejichž podání zazněla Suita D dur pro trubku a varhany německého pozdně barokního autora Georga Philippa Telemanna. Instrumentální část koncertu byla poté opět vystřídána částí vokální, ve které VOKS představil písně s vánoční tématikou. Zazněla dvojsborová skladba britského skladatele Benjamina Brittena A Hymn to the Virgin, vánoční O magnum mysterium současného amerického autora Dana Locklaira a Mary´s Magnificat současného britského skladatele Andrew Cartera se sopránovým sólem Kateřiny Svítilové. Na řadu poté opět přišli Jiří Bachtík a Miroslav Navrátil a to s barokní Suitou D dur pro trubku a varhany (Jeremiah Clark), z níž zazněly tři části – Prelude, Menuet a Rondeau. Závěr koncertu patřil VOKSu. V neobvyklé pětihlasé úpravě, kterou pro VOKS napsal Kryštof Spirit, zazněly tři známé koledy – Co to znamená medle nového, Byla cesta a Den přeslavný. Na samotném konci koncertu se všichni účinkující spojili a spolu publiku představili Žalm 67 pro smíšený sbor, trubku a varhany současného českého autora Otomara Kvěcha. Celý koncert proběhl pod vedením sbormistra Kryštofa Spirita.

Koncert v Krucemburku (20. 12. 2009) se nesl ve stejném duchu jako adventní vystoupení VOKSu v Praze. Jedinou, ale o to výraznější změnou byli hosté VOKSu. Za varhany usedla Jiřina Dvořáková – Marešová, dalo by se říci dvorní varhanice sboru, trubku vystřídal hoboj a sólistka Jaroslava Tajanovská. V jejich podání zazněl Koncert pro hoboj a varhany barokního skladatele Antonia Vivaldiho.

VOKS Praha svým zpěvem jistě navodil (před)vánoční atmosféru u nejednoho svého posluchače. Doufejme, že se tak stane i v příštím roce…